Przegląd cyfrowych zbiorów Muzeum - pieniądz

Wizerunek zabytku:
MP-A-1383
Typ obiektu:
pieniądz niemonetarny
Nazwa/Tytuł:
Grzywna siekieropodobna
Datowanie:
okres wczesnośredniowieczny - IX w.