Przegląd cyfrowych zbiorów Muzeum - zbiory archeologiczne

Wizerunek zabytku:
MP-A-1383
Typ obiektu:
pieniądz niemonetarny
Nazwa/Tytuł:
Grzywna siekieropodobna
Datowanie:
okres wczesnośredniowieczny - IX w.
Wizerunek zabytku:
MP-AD-48 /171/33
Typ obiektu:
naczynie
Nazwa/Tytuł:
kielich
Datowanie:
XVI w.
Wizerunek zabytku:
MP-AD-48/142/1
Typ obiektu:
naczynie
Nazwa/Tytuł:
garnek
Datowanie:
XI - XII w.