Majka Jerzy

Nad Wisłokiem, Sanem i Szkłem. Walki 10 Brygady Kawalerii płk. Maczka we wrześniu 1939 r.

Książka opisuje na podstawie źródeł, utworzenie pierwszej polskiej brygady zmotoryzowanej a następnie początek kampanii wrześniowej, w tym między innymi: obronę Rzeszowa, Łańcuta, walki o Jarosław, Radymno i walki pod Lwowem. Dodatkowym walorem publikacji są liczne ilustracje oraz zestawienia: etatów, wyposażenia, obsady personalnej i osób odznaczonych.