Lenartowicz Światosław

Emil Krcha

Publikacja jest katalogiem do prezentowanej w Przemyślu wystawy stanowiącej przegląd dzieł Artysty. Komentarz do malarstwa Emila Krchy zawiera się w trzech tekstach dotyczących jego życia i twórczości. Wyłania się z nich obraz oryginalnego Artysty. Formizm i koloryzm, inspiracja twórczością ludową to nurty malarstwa, którym pozostał wierny tworząc głównie pejzaże, martwe natury z kwiatami.