Winiarska Katarzyna

Marian Stroński (1892-1977). Życie i twórczość.

Publikacja, chociaż stanowi katalog do prezentowanej w Muzeum Historii Miasta wystawy stałej Artysty, jest bogato ilustrowaną monografią Strońskiego. Przybliża fakty z jego życia: młodość, podróże, okres przemyski, życie domowe i rodzinne. Wszystkie te wątki ilustrują liczne fotografie, cytaty, listy oraz portrety zamieszczone w książce. Bogata twórczość Strońskiego została przedstawiona w sposób systematyczny i podzielona wg kryteriów rodzajów malarstwa, czy też technik jakimi się posługiwał. Na końcu zamieszczono kalendarium wystaw prac Mariana Strońskiego od 1920 do 2016 roku.

Biografie spóźnione. Krystyna Rokowska 1940-2004

Pierwsza biografia przemyskiej malarki oraz projektantki szkła artystycznego i ceramiki – Krystyny Rokowskiej. Historia życia i twórczości tej niezwykle pogodnej artystki, uzupełniona została wspomnieniami jej przyjaciół i bliskich. Ponadto, wydawnictwo zawiera bogaty zbiór fotografii ilustrujących dorobek artystyczny malarki – obrazy oraz zaprojektowane przez nią szklane i ceramiczne przedmioty. Wydawnictwo towarzyszyło pierwszej pośmiertnej wystawie prac Krystyny Rokowskiej, zorganizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą… Z ikonografii Bożego Narodzenia

Wydawnictwo opowiada o dziejach ikonografii Bożego Narodzenia w odniesieniu do Wschodniego i Zachodniego chrześcijaństwa. Symbolika bożonarodzeniowa poddana została analizie na przykładzie malowideł cerkiewnych oraz grafik i obrazów ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ukryte znaczenia tematyki świąt narodzin Chrystusa autorzy przybliżyli także poprzez sakralne motywy w pocztówkach Leli Pawlikowskiej - słynnej artystki z Medyki, ilustracje autorstwa Zofii Stryjeńskiej do albumu „Pastorałka złożona z 7 kolęd. 1915” jak również współczesne obrazy Jana Ekierta.

„100 na 100" Katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 1909 – 2009

Bogato ilustrowane wydawnictwo opisujące szczegółowo najciekawsze eksponaty Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, zaprezentowane na przekrojowej wystawie zorganizowanej z okazji obchodów jubileuszu stulecia. Ukazane w albumie obiekty, gromadzone przez poszczególne działy muzeum w ciągu całego wieku jego istnienia, podzielone zostały na sto różnorodnych tematycznie grup. Każda z nich opatrzona została wyczerpującym komentarzem naukowym. Katalog, podobnie jak wystawa, której towarzyszył, ma na celu przedstawienie różnorodności i specyfiki przemyskiego muzeum oraz genezy jego powstania.