Zahel Dorota

„ … szumią knieje…”. Z tradycji myśliwskich wczoraj i dzisiaj. Informator wystawy

Publikacja na tle ogólnej wiedzy z zakresu łowiectwa i myślistwa, zwraca uwagę na popularność motywów związanych ze zwierzyną i polowaniem w sztuce. Katalog obfituje w fotografie dotyczące malarstwa i rysunku oraz rzeczy użytkowych nawiązujących do tematyki myśliwskiej: naczynia, torby, zegary, kafle … Autorka omawia również pokrótce temat broni myśliwskiej.

„100 na 100" Katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 1909 – 2009

Bogato ilustrowane wydawnictwo opisujące szczegółowo najciekawsze eksponaty Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, zaprezentowane na przekrojowej wystawie zorganizowanej z okazji obchodów jubileuszu stulecia. Ukazane w albumie obiekty, gromadzone przez poszczególne działy muzeum w ciągu całego wieku jego istnienia, podzielone zostały na sto różnorodnych tematycznie grup. Każda z nich opatrzona została wyczerpującym komentarzem naukowym. Katalog, podobnie jak wystawa, której towarzyszył, ma na celu przedstawienie różnorodności i specyfiki przemyskiego muzeum oraz genezy jego powstania.

W pracowni alchemika

Publikacja opisuje alchemika Michała Sędziwoja, którego postać stała się inspiracją do zorganizowania w 2006 r. w Muzeum Historii Miasta Przemyśla (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) wystawy pod tym samym tytułem. Autorka przybliża historię alchemii - dziedziny tyleż tajemniczej, co popularnej w XVI- i XVII-wiecznej Polsce. Dodatkowo wydawnictwo wzbogacone zostało fotografiami obrazującymi wspomnianą wystawę, jak również ilustracjami zaczerpniętymi z pozycji R. Bugaja pt. „W poszukiwaniu kamienia filozoficznego” (Warszawa 1957).