Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej

-

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. Ks. Bronisława Mireckiego, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyskie Rodziny i Stowarzyszenia Kresowe oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu serdecznie zapraszają do udziału w uroczystościach upamiętniających NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA OBYWATELACH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Uroczystości

Program uroczystości:

8 Lipca 2021r. (czwartek) godz.17.30 - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (budynek główny)
Wieczornica „Pamięci Wołyńskiego Ludobójstwa”

 • otwarcie wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie” - Civitas Christiana – Oddział Zamość
 • referat mgra Artura Brożyniaka – historyka IPN w Rzeszowie
 • Kościoły na Kresach na zwrot których Polacy nadal oczekują ( wystawa fotografii)
 • piosenka i poezja kresowa, – relacje Świadków ocalałych podczas ludobójstwa

11 lipca 2021r. - (niedziela) 78.ROCZNICA „KRWAWEJ NIEDZIELI NA WOŁYNIU”

godz.8.30 Msza św. w Kościele OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu w intencji Ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu

godz.10.00 – Uroczystość na Cmentarzu Wojskowym przy Pomniku Pamięci Ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej

godz. 12 RONDO „OFIAR WOŁYNIA” Sygnał syren alarmowych - Pamięci Ofiar zbrodni wołyńskiej, złożenie Zniczy Pamięci na Rondzie i Modlitwa w intencji Ofiar ludobójstwa.

Start Rowerowego Rajdu Pamięci Ofiar Wołynia (org. Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. Ks. Bronisława Mireckiego)

Uroczystości objęte są Honorowym Patronatem Instytutu Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie 

Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych uzdrowiskach w Truskawcu, Morszynie, Lubieniu, Niemirowie i Szkle

Łyk Naftusi

W sobotę (3 lipca) 2021 roku w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbył się wernisaż wystawy Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych uzdrowiskach w Truskawcu, Morszynie, Lubieniu, Niemirowie i Szkle.

Wystawa poświęcona jest uzdrowiskom w dawnej Galicji w XIX i XX wieku.

Przybliżamy na niej zwiedzającym klimat kurortów z okresu przedwojennej świetności zaprezentowaną na archiwalnych zdjęciach oraz w postaci zachowanych w prywatnej kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego pamiątek.

Patronat honorowy nad wystawą objęli:

 • Marek Kuchciński – Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Marszałek Sejmu VIII kadencji
 • Eliza Dzwonkiewicz – Konsul Generalny RP we Lwowie
 • Vasyl Pavluk – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Aleksander Baczyk – Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu
 • Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla
 • Andrij Kulchynskich – Mer Truskawca

Wystawę zrealizowano ze środków:

 • Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 • Samorządu Województwa Podkarpackiego

przy współudziale

 • Domu Spotkań z Historią

W szponach Barbarossy

22 czerwca 2021 r. przypada 80-rocznica ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki. Przemyśl znów stał się miejscem ataku jednostek niemieckich, tym razem mającym na celu wyparcie Sowietów z Przemyśla. I tak oto 22 czerwca 1941 r. o godz. 6 rano rozpoczął sia atak niemiecki znany z historii jako Plan Barbarossa. Niemcom w dość krótkim czasie udało się zdobyć miasto, gdyż Rosjanie nie byli w stanie stawić większego oporu. Pomimo, że w Przemyślu powstał jeden z Punktów Oporu wchodzący w skład Linii Mołotowa, Niemcom wystarczyło 6 dni, aby zająć prawobrzeżną część miasta. Wśród 22 schronów znajdujących się w mieście tylko trzy stawiły oporu jednostkom niemieckim. Najdłużej broniła się kaponiera przy Wyb. Józefa Piłsudskiego.

W związku z rocznicą tych wydarzeń Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zorganizowało wystawę plenerową, składającą się z dwunastu tablic.

Tablice są ułożone chronologicznie zaczynając od Paktu Ribentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 r. Kolejna z tablic przedstawia losy Przemyśla w dniach 14-15 września, kiedy to jednostki niemieckie wkraczają do miasta. Na wystawie przedstawione zostały również przygotowania zarówno ze strony niemieckiej jak i sowieckiej. Następna część wystawy poświęcona jest walkom o Przemyśl w czerwcu 1941 r.

Ostatnie tablice przedstawiają zniszczenia Przemyśla z czerwcowych walk. Straty były ogromne. Z krajobrazu miasta zniknęła znaczna część zabudowy ul. Jagiellońskiej, a także dzielnicy żydowskiej. Wystawa opatrzona jest w komentarz merytoryczny, a także bogatą ikonografię pochodzącą ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Wystawę przygotowali: Lucjan Fac, Karol Kicman, Tomasz Król, Tomasz Zając.

Pokonkursowa wystawa Konkursu na Nagrodę Artystyczną im. Mariana Strońskiego

-

Konkurs na Nagrodę Artystyczną im. Mariana Strońskiego - fragment ekspozycjiW niedzielę 13 czerwca 2021 roku w gmachu głównym Muzeum odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej prac zgłoszonych do Konkursu na Nagrodę Artystyczną im. Mariana Strońskiego.

Konkurs na Nagrodę Artystyczną im. Mariana Strońskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla odbywa się od 2004 roku co dwa lata (do 2011 roku miał charakter doroczny). Jego głównym celem jest promowanie aktualnych dokonań środowiska artystycznego Przemyśla. Członkami Kapituły Nagrody są: Urząd Miejski w Przemyślu, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Centrum Kulturalne w Przemyślu. Instytucje te, oprócz fundowania nagrody, którą jest nagroda pieniężna oraz pamiątkowa statuetka, realizują różne przedsięwzięcia mające na celu promocję twórczości i postaci patrona Nagrody – Mariana Strońskiego.

Do tegorocznej, 12 edycji konkursu przystąpiło 20 artystów, prezentując 52 prace malarskie, rysunkowe, fotograficzne, rzeźbiarskie, a także wykonane w technice własnej, a są to: Elżbieta Cieszyńska, Marcin Czarnopyś, Alicja Czernecka-Mikrut, Małgorzata Dawidiuk, Grażyna Gawrońska-Kasse, Katarzyna Grabka, Magdalena Hawajska, Mariczka Hrehorijczuk, Helena Jacyno, Beata Jędruch, Alicja Jurkiewicz, Anna Kałamarz-Kucz, Mariusz Kościuk, Henryk Lasko, Grażyna Niezgoda, Małgorzata Pięta, Elżbieta Piórecka, Jacek Michał Szpak, Jacek Szwic i Małgorzata Tenczyńska-Podulka.

1 czerwca b.r. trzyosobowe jury w składzie: Katarzyna Winiarska - historyk sztuki, przewodnicząca jury, prof. Andrzej Markiewicz – artysta plastyk oraz prof. Jan F. Ferenc – artysta plastyk wyłoniło laureata konkursu oraz przyznało siedem wyróżnień honorowych. Nagrodę Artystyczną im. Mariana Strońskiego 2021 otrzymała Elżbieta Piórecka za dwa obrazy „Brama II” i „Brama III” z cyklu „Dwanaście Bram – Apokalipsa”. Wyróżnienia honorowe otrzymali: Elżbieta Cieczyńska, Marcin Czarnopyś, Małgorztaa Dawidiuk, Grażyna Gawrońska-Kasse, Helena Jacyno, Mariusz Kościuk oraz Grażyna Niezgoda. Uroczyste wręczenie nagrody i dyplomów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 13 czerwca b.r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

W wystawie pokonkursowej biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu, a także kilkoro artystów, którzy chcieli zaprezentować swoje prace poza konkursem, a są to: Andrzej Cieszyński, Janusz J. Cywicki, Liliana Kalinowska, Marek Mikrut, Marek Szal, Barbara Torba i Rena Wota.

Atutem wystaw zbiorowych jest ich różnorodność. Szczególnie jest to czytelne na tegorocznej edycji konkursu, która mimo, że zawsze jest pewnego rodzaju przeglądem artystycznych dokonań przemyskich artystów, jednak w tym roku zgłoszone prace wyjątkowo odznaczają się bogactwem środków wyrazu, barwnością interpretacji i odmiennością podejmowanych tematów. Świadczy to o tym, że artystyczne środowisko Przemyśla tworzą indywidualności, z których każda, przytaczając słowa Mariana Strońskiego, ma „swój własny, odrębny świat, zamknięty w jakąś bryłę, kolor i ten świat” stara się w swojej twórczości wypowiedzieć.

Wystawę można oglądać do 13 lipca b.r. w budynku głównym MNZP.

Katarzyna Winiarska

II Międzynarodowe Sympozjum Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza

-

II Międzynarodowe Sympozjum Drewniane Cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pograniczaMuzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zaprasza na II Międzynarodowe Sympozjum Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza Przemyśl, 4-6 listopada 2021 roku.

Sympozjum jest cyklicznym namysłem nad znaczeniem i rolą cerkwi w krajobrazie kulturowym Karpat i wschodniego pogranicza. Mimo licznych inicjatyw różnych środowisk, wciąż potrzeba szerokiego forum wymiany doświadczeń i refleksji dotyczących tego tematu, kierujemy więc zaproszenie do: badaczy, konserwatorów, użytkowników, opiekunów zabytków, muzealników, touroperatorów, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych podejmujących w różnych formach aktywności zawodowej i społecznej działania związane z zachowaniem dla przyszłych pokoleń tych obiektów dziedzictwa kulturowego występujących na znacznym obszarze Europy środkowo-wschodniej. Efektywna ochrona i popularyzacja wiedzy o zabytkach sztuki cerkiewnej wymaga współpracy przedstawicieli wielu środowisk i specjalności, także na płaszczyźnie międzynarodowej. Naszą intencją jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy przepływu wiedzy, w tym prezentowania wyników najnowszych badań, wymiany różnorodnych doświadczeń, nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz spojrzenia ponad granicami na zjawisko kulturowe, jakim są cerkwie drewniane rozsiane na obszarze Karpat i wschodniego pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy. W krajobrazie kulturowym tych terenów zachowała się wciąż znaczna liczba drewnianych świątyń i całych zespołów cerkiewnych o zróżnicowanej metryce, formach architektonicznych i stopniu unikalności. Spośród nich 27 wyjątkowych cerkwi drewnianych znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, ale przedmiotem zainteresowań badaczy i konserwatorów zabytków pozostają też inne, nierzadko mało znane obiekty z ich bogatą historią, złożoną problematyką konserwatorską i pytaniami o przyszłość.

Zachęcamy do udziału w sympozjum, podczas którego planujemy poruszyć następujące kwestie:

 • historia cerkwi
 • architektura i sztuka cerkiewna
 • ochrona i konserwacja zabytków cerkiewnych
 • tradycja, współczesność i perspektywa kontynuacji pierwotnych funkcji sakralnych
 • adaptacja cerkwi na cele świeckie a zarzadzanie dziedzictwem kulturowym

Wystąpienia mogą też wykraczać poza zaproponowane powyżej zagadnienia, lecz muszą wiązać się z nadrzędnym tematem sympozjum.

Propozycje referatów wraz z krótkim abstraktem (do 2000 znaków) należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy do 31 lipca 2021 roku. Informacja o referatach przyjętych przez Komitet Naukowy zostanie wysłana drogą mailową do 31 sierpnia 2021 roku.

Sympozjum odbywać się będzie w trybie stacjonarnym.

Patronat honorowy

NID logo

Kontakt: sympozjum21@mnzp.pl

Komitet Organizacyjny:

 • dr Małgorzata Dziura tel. + 48 16 679 30 24, m.dziura@mnzp.pl
 • dr Marta Trojanowska tel. + 48 16 679 30 13, m.trojanowska@mnzp.pl
 • Bożena Figiela tel. + 48 16 679 30 23, mob. 504 798 666, b.figiela@mnzp.pl

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Pl. płk. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl, + 48 16 679 30 00

 

the 2nd International Symposium Wooden orthodox churches of the Carpathian area and the eastern borderland (4-6 november 2021).

The symposium is a cyclical meeting on the meaning and role of the orthodox churches in the cultural landscape of the Carpathians and the Poland’s eastern borderland. Despite numerous initiatives from various circles, there is still a need for a broad forum for the exchange of experiences and reflections on this topic, so we invite researchers, conservators, users, monuments custodians, museum workers, tour operators, non-governmental organizations and local governments taking up various forms of professional and social activity related to the preservation of these cultural heritage objects for future generations located in a large area of Central and Eastern Europe. Effective protection and popularization of knowledge about monuments of orthodox art and architecture requires the cooperation of representatives of many circles, professions and specialties, also at the international level. Our intention is to create an interdisciplinary platform for sharing of knowledge, including presenting the results of the latest research, exchanging various experiences, establishing international cooperation and looking across borders at the cultural phenomenon of wooden orthodox churches scattered around the Carpathians and along the border territory of Poland, Belarus and Ukraine. In the cultural landscape of this area there is still a significant number of wooden orthodox churches and entire compounds of orthodox churches of various characteristics, architectural forms and degree of uniqueness. Of these, 27 unique wooden churches are on the UNESCO World Heritage List, but researchers and conservators of monuments are also interested in other, often little-known objects with their rich history, complex conservation issues and questions about the future.

We encourage you to participate in the symposium, during which we plan to discuss the following topics:

 • history of the orthodox churches
 • architecture of orthodox churches and art
 • protection and conservation of orthodox art monuments
 • tradition, modernity and the prospect of continuation its original sacred functions
 • adaptation of the orthodox churches for secular purposes and the management of cultural heritage

The presentations may also go beyond the issues proposed above, but must be related to the overarching topic of the symposium.

Proposals for papers along with a short abstract (up to 2000 characters) should be submitted via the application form by July 31, 2021.

Information about the papers accepted by the Organizing Committee will be sent by e-mail by August 31, 2021.

The symposium will be held in a on-site.

Honorary patronage

NID logo

Contact: sympozjum21@mnzp.pl

Organizing Committee:

 • PhD Małgorzata Dziura tel. no. + 48 16 679 30 24, m.dziura@mnzp.pl
 • PhD Marta Trojanowska tel. no. + 48 16 679 30 13, m.trojanowska@mnzp.pl
 • Bożena Figiela tel. no. + 48 16 679 30 23, mob. 504 798 666, b.figiela@mnzp.pl

The National Museum of Przemyśl District in Przemyśl, Pl. płk. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl, + 48 16 679 30

Sympozjum naukowe w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Dzień Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Przemyśla oraz okolic do udziału w uroczystości z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który odbędzie się w Przemyślu w dniu 9 czerwca 2021 roku. W ramach wydarzenia zaplanowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci inż. Ferenca Szabolcsa, jednego z architektów cmentarzy wojennych w Przemyślu, złożenie kwiatów na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Przemyślu (organizatorzy: Prezydent Miasta Przemyśla, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl) oraz sympozjum naukowe pt. „Zachowanie pamięci o poległych w Twierdzy Przemyśl – Wielka Wojna 1914-1918 ” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Program sympozjum:

16:00 - Jan Jarosz (dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej), Słowo wstępne

- płk Vilmos Kovács (dyrektor Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapeszt), Artillery of the Przemyśl Fortress in 1914-1915

- Tomasz Pomykacz (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), Kontrowersje wokół dowódcy obrony fortu I/1 „Łysiczka” w czasie rosyjskiego szturmu nocą 6/7 października 1914 r.

- Mirosław Majkowski (Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl), Cmentarze wojenne Twierdzy Przemyśl – stan badań

17:00 – zakończenie

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Panorama"

Uprzejmie informujemy, że znamy już zwycięzców konkursu plastycznego pod tytułem „Panorama”. Obradujące w dniu 1 czerwca 2021 roku Jury konkursowe w składzie:

 • Marek Mikrut – przewodniczący Jury
 • Iwona Bobko
 • Sylwia Ryznar
 • Tomasz Król – sekretarz

Postanowiło nagrodzić następujące prace:

 • Miejsce I – Julia Plizga
 • Miejsce II – Michał Błażewicz
 • Miejsce III – Konrad Kieryk

Dodatkowo Jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla Kamili Sobek.

Dla wszystkich uczestników organizator konkursu przygotował nagrody rzeczowe.

Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż wystawy wyróżnionych prac nastąpi 5 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – pl. Berka Joselewicza 1.

I Wyprawa rowerowa sezonu 2021

Krzywcza

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od Muzeum, zmuszeni jesteśmy zmienić trasę wyprawy rowerowej. 

Nowa trasa rozpocznie się pod Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i będzie przebiegać przez: Łętownię -> Bełwin -> Średnią -> Krzywczę -> Chyrzynę -> Kupną -> Chołowice -> Mielnów -> Krasice -> Śliwnicę -> Krasiczyn -> Dybawkę -> Prałkowce -> Przemyśl.

Całkowita długość trasy wyniesie około 52 km. Startujemy o godzinie 9.00.   

Uczestnicy biorą udział w wyprawie na własne ryzyko i odpowiadają za siebie, rower i sprzęt rowerowy w 100 %. Muzeum, jako organizator wyprawy rowerowej ma prawo do zmiany trasy wycieczki lub przesunięcia jej terminu ze względu na pogorszenie pogody.

 

Nowy mural przy przemyskim Muzeum

Mural na przemyskiej kamienicy, przy Placu Rybim.W 2019 roku w ramach propagowania wiedzy o historii naszego miasta i regionu przemyskiego, mając również na uwadze dbałość o otoczenie w którym żyjemy Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy współpracy z przemyskim Urzędem Miejskim, ogłosiło konkurs plastyczny na projekt muralu, pod nazwą „Przekraczając mury. Sztuka wychodzi na miasto”.

Główną nagrodę zdobyła praca pod tytułem "Powrót" autorstwa Izabeli Kartasińskiej.

Miło nam ogłosić, że projekt został zrealizowany dzięki inicjatywie Pawła Szynala, przez wspaniałe dziewczyny z Pracowni Artystycznej Ceramiczny Lis: Martę Katyńską, Katarzynę Grabkę, przy niezastąpionym udziale Weroniki Nalepy i Przemka Nicewicza. Realizację projektu sfinansowała firma Infores.

Mural wykonany został na elewacji kamienicy Rybi Plac 2, po wcześniejszym jej wyremontowaniu. Wszystko za zgodą Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wspólnoty Mieszkaniowej Rybi Plac 2. Dziękujemy, że dzięki Wam nasze miasto zyskuje nowy blask.