Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Muzeum nieczynne

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.

I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat

W dniu 21 lutego 2020 odbyło się I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy „Trójmorza” pn. „VIA CARPATIA, Euroregion Karpacki, Inicjatywa Trójmorza – wspólna droga do przyszłości, aspekty geopolityczne, gospodarcze i społeczne”.

Forum było jednym z wydarzeń realizowanych w ramach Konferencji "Europa Karpat" przygotowywanej przez Sejm RP.

Organizowane zostało przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenie Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego pod patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak, przy wsparciu Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, spółki ORLEN OIL przy współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i Uniwersytetem Rzeszowskim.

Celem Forum była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami uczelni wyższych (studenci, kadra) z krajów Europy Wschodniej, Południowej i Środkowej, a także wypracowane propozycje rozwiązań w zakresie synergii pomiędzy inicjatywami terytorialnymi: Euroregionem Karpackim, szlakiem VIA CARPATIA oraz Inicjatywą Trójmorza. Paneliści – przedstawiciele uczelni, politycy, przedsiębiorcy rozmawiali o wyzwaniach na najbliższą dekadę oraz przedstawili propozycje rozwiązań dla usprawnienia współpracy rozwojowej.

Podczas sesji „Od współpracy do integracji – fundamenty wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej” analizowano inicjatywy jakie pojawiały się w ostatnich latach na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, mające na celu wspieranie mechanizmów współpracy podmiotów wielu sektorów dla rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych dziedzinach. W trakcie panelu uczestnicy przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu z rożnych krajów wymieniali poglądy dotyczące oceny stanu współpracy na obszarze Europy Środkowej i jej powiązań ze światem zewnętrznym. Przedstawiono propozycje działań, mających na celu stworzenie synergii pomiędzy inicjatywami i maksymalizacji ich wykorzystania oraz dokonanie zmiany podejścia z projektowego do systemowego. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy „Trójmorza” „VIA CARPATHIA, Euroregion Karpacki, Inicjatywa Trójmorza – wspólna droga do przyszłości, aspekty geopolityczne, gospodarcze i społeczne”

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Muzealnej

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Uchwałą nr 118/2773/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, powołał Radę Muzeum w następującym składzie:

 1. Piotr Pilch - wskazany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
 2. Mateusz Werner - wskazany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
 3. Wit Karol Wójtowicz (Dyrektor Muzeum - Zamek w Łańcucie) - wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Maciej Waltoś (Dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej) - wskazany przez Prezydenta Miasta Przemyśla,
 5. Bogdan Kaczmar (Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie) - wskazany przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich,
 6. Andrzej Szpunar (Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie) - wskazany przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich,
 7. Bartosz Podubny (Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) - wskazany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki,
 8. Tomasz Pudłocki (Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego) - wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu,
 9. Mirosław Kruk (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego) - wskazany przez Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
 10. Krzysztof Mroczkowski (Główny Inwentaryzator Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) - wskazany przez Dyrektora Muzeum Narodowego ziemi Przemyskiej,
 11. Bogusława Pieczyńska (Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu) - wskazana przez poprzednią Radę Muzeum.

Nowym Przewodniczącym Rady Muzeum została Bogusława Pieczyńska. Na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego wybrano Macieja Waltosia. Rada w przedstawionym wyżej składzie działać będzie przez okres kolejnych 4 lat.

Pokonkursowa wystawa plakatu muzealnego

Dnia 28 lutego 2020 roku w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków oraz wernisaż wystawy pokonkursowej XXVII ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków.

Na wystawie prezentujemy około 200 plakatów nadesłanych na Przegląd. Udział w wernisażu wzięli m.in. laureaci - autorzy plakatów, jurorzy konkursu oraz przedstawiciele muzeów z Polski.

Promocja książki Nad Wisłokiem, Sanem i Szkłem - wydarzenie zawieszone

Jerzy Majka Serdecznie zapraszamy na promocję książki Jerzego Majki "Nad Wisłokiem, Sanem i Szkłem. Walki 10 Brygady Kawalerii płk. Maczka we wrześniu 1939 roku." Wydarzenie odbędzie się 13 marca 2020 roku o godzinie 17.00 w budynku głównym Muzeum, plac Berka Joselewicza 1.

Książka jest kolejnym wydawnictwem w nowej serii: Biblioteczka historyczna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Weekend za pół ceny

-

weekend

Szanowni Państwo, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w dniach 20 - 22 marca uczestniczyć będzie w ogólnopolskiej akcji promocyjnej POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY. 

W tych dniach wszyscy odwiedzający budynek główny Muzeum, Muzeum Historii Miasta Przemyśla i Muzeum Dzwonów i Fajek będą mogli zobaczyć nasze ekspozycje za pół ceny. 

Więcej informacji o akcji można przeczytać na stronie: polskazobaczwiecej.pl

Na narty! W Czarnohorę, Gorgany i Bieszczady

Na narty!Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zapraszają Państwa na kolejną prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Tym razem prezentacja poświęcona będzie nieco zapomnianej kolebce polskiego narciarstwa, jaką na przełomie XIX i XX wieku były Karpaty Wschodnie.

W programie spotkania opowieść o prekursorach narciarstwa w Karpatach, zimowe szaleństwa i sportowe wyczyny w Czarnohorze i Gorganach, dzieje i osiągnięcia Karpackiego Towarzystwa Narciarzy, popularne schroniska wschodniokarpackie, zimowe marsze szlakiem II Brygady Legionów, ciekawostki dotyczące dawnego sprzętu, narciarski savoir-vivre, szusujące damy i znani narciarze.

Wystawa "Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy"

Katedra7 lutego 2020 roku w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej odbył się wernisaż wystawy Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy.

Ekspozycja udostępniona została przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

W 2019 roku zakończono prace konserwatorskie przy polichromiach w katedrze ormiańskiej we Lwowie. Prace realizowane od 2008 roku finansowane były przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Zagranicą POLONIKA. Ich pomysłodawcą i koordynatorem jest Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa założone przez byłych studentów Akademii Dziedzictwa, studiów podyplomowych które prowadzone są przez MCK i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i dotyczą zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Zakończenie prac stanowiło pretekst do przygotowania ekspozycji poświęconej historii katedry oraz trzem twórcom jej przebudowy i dekoracji, która powstała na początku XX wieku. Są to krakowski architekt okresu secesji i modernizmu Franciszek Mączyński, krakowski malarz i dekorator Józef Mehoffer oraz związany ze Lwowem malarz Józef Henryk Rosen. Zrealizowane przez nich prace zaowocowały powstaniem wyjątkowego dzieła, przebudowaną świątynią o orientalnym charakterze, w której wnętrzach zobaczyć można zespół monumentalnych mozaik wybitnego krakowskiego dekoratora. Głównym elementem całości wnętrza są malowidła ścienne, które w latach 20. przygotował Jan Henryk Rosen. Wyróżniając się ekspresją należą do najciekawszych przykładów polskiego malarstwa monumentalnego doby dwudziestolecia międzywojennego.

Projekcja filmu "Ocalałam z Rzezi"

Ocalałam z RzeziFundacja Jagiellońska, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, Stanica Kresowa, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu zapraszają na prezentację filmu pod tytułem „Ocalałam z Rzezi” oraz spotkanie z Józefą Bryg – główną bohaterką filmu i Maciejem Wojciechowskim – reżyserem filmu.

Projekcja odbędzie się 29 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00 w Sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1.

Moderatorem spotkania będzie Marcin Hamelec.

Film zdobył wyróżnienie na XI Festiwalu Filmowym „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” – Gdynia 2019.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.