Diecezja przemyska w latach 1944-1964

Opis wydawnictwa

Monografia ukazuje diecezję przemyską w latach 1944-1964, gdy duchowieństwo w całej Polsce musiało się zmierzyć z trudnościami wynikającymi nie tylko ze strat personalnych, duchowych i materialnych, będących wynikiem okupacji, ale przede wszystkim z narastającymi represjami władz komunistycznych. Analizując problematykę funkcjonowania kościoła na opisywanym obszarze, można wysnuć wnioski, że mimo ogromnych środków zaangażowanych przez komunistyczny system w walkę z duchowieństwem, kapłani pracujący na tym terenie zdali egzamin swojego powołania. Niewątpliwie było to możliwe dzięki wsparciu wiernych, którzy ofiarnie stawali w obronie swoich duszpasterzy, choć niejednokrotnie spotykały ich za to szykany. Bogactwo problematyki opisywanej w pracy uniemożliwia ukazanie pełnych wyników kwerendy archiwalnej, a trzeba przyznać, że niemal każdy rozdział może stanowić zachętę do podjęcia szerszych badań. Autor wyraża nadzieję, że przedstawiona monografia przyczyni się do wypełnienia luki w historiografii diecezji przemyskiej.

Rok wydania
2015
ISBN
978-83-7629-927-3
Ilość stron
712
Oprawa
twarda
Wymiary
16,5 x 23,5 cm
Cena
42.00zł