Pokój gościnny

Cennik opłat za pokoje gościnne w budynkach MNZP:

- nocleg 1 osoby w pokoju wynosi 60 zł

- nocleg dla pracownika muzeum wynosi 40 zł.

Wynajmujący może za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł za dobę korzystać z parkingu samochodowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłaty za wynajem pokoju lub obniżyć do 50%.

Uwaga:

Najemca powinien przestrzegać regulaminu wynajmowania pokoi gościnnych MNZP i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu pokoju.