Sala konferencyjna

Łączna powierzchnia sali wynosi 40,7m² i posiada ona 12-14 miejsc siedzących.

Cennik opłat za udostępnienie sali konferencyjnej w głównym budynku MNZP:

  • czas od 1 do 4 godzin – 100 zł
  • czas powyżej 4 godzin – za każdą następną godzinę – 30 zł

Uwaga:

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu sali. Salę przekazuje się i przyjmuje protokolarnie.