„Nasz Przemyśl” – miesięcznik historyczno-społeczno-kulturalny

Nasz Przemyśl„Nasz Przemyśl” – miesięcznik historyczno-społeczno-kulturalny porusza tematy związane nie tylko z Przemyślem, ale również o zasięgu ogólnokrajowym, a także światowym.

Tam też znajdziecie artykuły poświęcone naszemu Muzeum. Zachęcamy do prenumeraty bieżących numerów miesięcznika. Cena jednostkowa egzemplarza wynosi 3.50 PLN plus koszt wysyłki. Zamówienia imienne można składać u wydawcy: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl. tel. 604 781 893.