MPS-11281

Wizerunek zabytku
Typ obiektu
rysunek
Nazwa / Tytuł
Chrystus w koronie cierniowej
Datowanie
początek stycznia 1866 r.
Autor / Warsztat
Grottger Arthur
Miejsce powstania / znalezienia
Lwów
Technika wykonania
rysunek
Materiał
kredka
papier
Wymiary zabytku

39,1 x 28,4 cm

Zbiory działu
Sztuki i Rzemiosła Artystycznego
Numer inwentarza
MPS-11281
Opis zabytku

Arthur Grottger – malarz, rysownik i grafik; ur. 11 XI 1837 Ottyniowice na Podolu; zm. 13 XII 1867, Amélie-les-Bain, Pireneje, Francja.

Rysunek czarną kredką na papierze z podkładem kredowym, sygnowany i datowany: AG [monogram wiązany], 1866, oprawiony w passe-partout, w drewnianej ramie za szkłem. Dzieło trafiło do zbiorów MNZP dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanej w związku z otwarciem nowego gmachu Muzeum i 100-leciem istnienia placówki. Do chwili zakupu praca znajdowała się w rodzinnych zbiorach Kaspra Pawlikowskiego, a pochodzi z „Dużego Albumu” dedykowanego przez Grottgera narzeczonej, Wandzie Monné. Po śmierci Grottgera jego rysunki pozostawały w zbiorach Wandy Monné-Młodnickej, potem jej córki, Maryli z Młodnickich Wolskiej we Lwowie. Około 1924 roku przeszły na własność córki Maryli, Anieli z Wolskich Pawlikowskiej i do wybuchu II wojny światowej znajdowały się w zbiorach Michała i Anieli Pawlikowskich w Medyce. We wrześniu 1939 roku zostały wywiezione przez Michała i Kaspra Pawlikowskich do Lwowa i zdeponowane w podziemiach Ossolineum. Na początku 1941 roku Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski przewiózł je do Zakopanego i złożył w Archiwum Pawlikowskich, w piwnicy Domu „Pod Jedlami” na Kozińcu. W latach 90. XX wieku Kasper Pawlikowski przekazał je w depozyt Muzeum Narodowego w Krakowie, a następnie zakupiło je Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Omawiany rysunek wraz z dwudziestoma ośmioma innymi kupionymi wówczas pracami Arthura Grottgera był prezentowany na wystawie Blisko serca zorganizowanej na otwarcie nowego gmachu przemyskiego muzeum w grudniu 2008 roku.

Marta Trojanowska

Ważniejsza literatura:

Arthur i Wanda. Dzieje miłości Arthura Grottgera i Wandy Monné. Opracowali Maryla Wolska i Michał Pawlikowski, Medyka – Lwów 1928;

A. Król, Artur Grottger. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 2001;

S. Sierotwiński, Maryla Wolska. Środowisko, życie, twórczość, Wrocław 1963;

M. Trojanowska, „Blisko serca”. Rysunki Arthura Grottgera i Marcelego Maszkowskiego ze zbiorów rodziny Pawlikowskich i Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, informator wystawy, Przemyśl 2008;

M. Wolska, B. Obertyńska Wspomnienia, Kraków 1974.

Właściciel
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej