Wynajem pomieszczeń muzealnych

Sala audiowizualna

Łączna powierzchnia sali wynosi 193,93m² i posiada ona 192 miejsca siedzące. Przed pierwszym szeregiem siedzeń znajduje się estrada, o powierzchni 42m². Sala audiowizualna naszego Muzeum posiada elektrycznie opuszczany ekran, o wymiarach 4,5 X 7m. Sala audio wyposażona jest w rzutnik BenQ, zamontowany w suficie (z możliwością podpięcia laptopa lub DVD).

Oświetlenie na sali składa się z:

 • reflektorów scenicznych typu PAR 56 300/500W
 • stołu do sterowania oświetleniem DMX (płynna regulacja światła)

Nagłośnienie tworzą między innymi: system nagłośnienia konferencyjnego typu sufitowego, statywy mikrofonowe, mikrofony bezprzewodowe, zestawy głośnikowe, monitory i inne.

Cennik opłat za udostępnienie sali audiowizualnej w głównym budynku MNZP:

 1. Wynajem na imprezy okolicznościowe:
  • czas od 1 do 4 godzin – 500 zł
  • czas powyżej 4 godzin – za każdą następną godzinę – 50 zł
  • czas od 1 do 4 godzin z nagłośnieniem lub/i rzutnikiem multimedialnym (obsługuje pracownik MNZP) – dodatkowo 100 zł
  • czas powyżej 4 godzin z nagłośnieniem lub/i rzutnikiem multimedialnym (obsługuje pracownik MNZP) – dodatkowo 30 zł za każdą następną godzinę
 2. Wynajem na sesje naukowe:
  • niezależnie od czasu trwania i możliwości korzystania z urządzeń – 500 zł za jeden dzień

Uwaga:

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu sali. Salę przekazuje się i przyjmuje protokolarnie.

Sala konferencyjna

Łączna powierzchnia sali wynosi 40,7m² i posiada ona 12-14 miejsc siedzących.

Cennik opłat za udostępnienie sali konferencyjnej w głównym budynku MNZP:

 • czas od 1 do 4 godzin – 100 zł
 • czas powyżej 4 godzin – za każdą następną godzinę – 30 zł

Uwaga:

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu sali. Salę przekazuje się i przyjmuje protokolarnie.

Pokój gościnny

Cennik opłat za pokoje gościnne w budynkach MNZP:

- nocleg 1 osoby w pokoju wynosi 60 zł

- nocleg dla pracownika muzeum wynosi 40 zł.

Wynajmujący może za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł za dobę korzystać z parkingu samochodowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum może zwolnić z opłaty za wynajem pokoju lub obniżyć do 50%.

Uwaga:

Najemca powinien przestrzegać regulaminu wynajmowania pokoi gościnnych MNZP i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia dokonane podczas wynajmu pokoju.