Olbromski Mariusz Jerzy

Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą… Z ikonografii Bożego Narodzenia

Wydawnictwo opowiada o dziejach ikonografii Bożego Narodzenia w odniesieniu do Wschodniego i Zachodniego chrześcijaństwa. Symbolika bożonarodzeniowa poddana została analizie na przykładzie malowideł cerkiewnych oraz grafik i obrazów ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ukryte znaczenia tematyki świąt narodzin Chrystusa autorzy przybliżyli także poprzez sakralne motywy w pocztówkach Leli Pawlikowskiej - słynnej artystki z Medyki, ilustracje autorstwa Zofii Stryjeńskiej do albumu „Pastorałka złożona z 7 kolęd. 1915” jak również współczesne obrazy Jana Ekierta.

Fajki ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Publikacja z cyklu „Najcenniejsze kolekcje fajek”; prezentuje unikalną kolekcję bogato zdobionych fajek lwowskich. Opowiada o tradycjach palenia fajki na Ukrainie i omawia genezę używania tytoniu w Europie. Tematykę „tytoniową” w Polsce autorzy ukazali przez pryzmat wiersza Jana Andrzeja Morsztyna pt. „Na tabak do Piotra”, prezentując przy tej okazji sylwetkę wybitnego barokowego poety.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Bogato ilustrowany  dwujęzyczny album omawiający historię powstania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powstania Nowego Gmachu Muzeum – Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki w Przemyślu. Autorzy odsłaniają kulisy poprzedzających jego budowę prac archeologicznych i badań wykopaliskowych, prowadzonych na Placu Berka Joselewicza w obrębie przemyskiej starówki. Ponadto, wydawnictwo wnikliwie opisuje  kolekcje będące w posiadaniu Muzeum z akcentem na  najcenniejsze zbiory wszystkich trzech oddziałów muzealnych.

„100 na 100" Katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 1909 – 2009

Bogato ilustrowane wydawnictwo opisujące szczegółowo najciekawsze eksponaty Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, zaprezentowane na przekrojowej wystawie zorganizowanej z okazji obchodów jubileuszu stulecia. Ukazane w albumie obiekty, gromadzone przez poszczególne działy muzeum w ciągu całego wieku jego istnienia, podzielone zostały na sto różnorodnych tematycznie grup. Każda z nich opatrzona została wyczerpującym komentarzem naukowym. Katalog, podobnie jak wystawa, której towarzyszył, ma na celu przedstawienie różnorodności i specyfiki przemyskiego muzeum oraz genezy jego powstania.