Oferta edukacyjna budynek główny MNZP

Zapraszamy na Ferie w Muzeum (Gmach Główny)

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Na Państwa ręce kierujemy specjalną ofertę warsztatów muzealnych, które będą organizowane w trakcie ferii zimowych. Oferujemy cykl zajęć w oparciu o wystawę Cztery pory roku na wsi.

Zajęcia odbywać się będą od wtorku do soboty (14-18 stycznia 2020 oraz 21 - 25 stycznia 2020 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Warsztaty mają charakter edukacyjny. Zapewniamy udział w ciekawych zajęciach, podczas których dzieci mają możliwość poznania i wykazania się w różnorodnych działaniach artystycznych.

Przykładowe tematy, jakie pojawią się na warsztatach:

  1. Starodawna szafa - budujemy skrzynię!
  2. Drukowanie na płótnie - podczas zajęć dzieci poznają dawną metodę zdobienia materiałów np. lnu.
  3. Przydrożne kapliczki - podczas zajęć dzieci tworzą własną kapliczkę.
  4. Kulig - tworzymy model sań.
  5. Stroje ludowe ziem przemyskich - podczas zajęć dzieci projektują własne stroje ludowe.

Opłata za udział w warsztatach wynosi 5 zł / os.

* Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup zorganizowanych. Zapraszamy do kontaktu pod numerem (016) 679 30 08, lub (016) 679 30 45.

 

Pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przygotowali ofertę zajęć edukacyjnych dla szkół na rok szkolny 2019/2020.

Lekcje i warsztaty muzealne prowadzone w oparciu o aktualne wystawy oraz wybrane eksponaty są przygotowane dla uczniów wszystkich grup wiekowych.

W zależności od tematu lekcji muzealnej jest ona prowadzona na ekspozycji, lub w sali edukacyjnej. Zajęcia są wzbogacone filmami oraz prezentacjami multimedialnymi.

Opłata za udział w lekcjach i warsztatach muzealnych wynosi 5 zł/os oraz opłata za przewodnika/edukatora wynosi 20zł od grupy. Grupy należy zgłaszać z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, osobiście, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Berka Joselewicza 1, bądź telefonicznie pod numerem: 16 679 30 45 lub 16 679 30 08. Pełna informacja o Ofercie Edukacyjnej dostępna jest również do pobrania tutaj.

TEMATY WARSZTATÓW MUZEALNYCH:

W podróż z przemyskimi niedźwiadkami.

W oparciu o bajkę Jarosława Sieki pt. "Niedźwiadki z Przemyśla" dzieci poznają historię Nadsańskiego Grodu, jego najciekawsze zabytki i atrakcje. W dalszej części zajęć malują kolorowankę z Przemyśla.

Od ziarenka do bochenka.

Pieczemy chleby, bułki i inne wyroby cukiernicze. Na zajęciach dzieci poznają tajniki i zwyczaje związane z wypiekiem chleba oraz jego rodzaje. W części warsztatowej własnoręcznie upieką chlebki.

Dzieło na desce. Co to jest ikona?

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest ikona, jak się ją pisze. W oparciu o wystawę "Credo na dwa głosy" zapoznają się również z historią ikonopisarstwa. W części praktycznej spróbują wykonać swoją własną ikonę.

Na szkle malowane.

Uczniowie będą mieli szansę stworzyć swój własny, niepowtarzalny witraż lub ze zwykłej butelki wyczarować oryginalny wazon, czy ozdobę. Wykonane za pomocą farb akrylowych dzieła, mogą służyć do dekoracji lub stanowić doskonały prezent.

Nie święci garnki lepią – ja też potrafię!

W trakcie zajęć dzieci poznają czym jest ceramika, jak wyglądały naczynia dawniej i dziś, jak je produkowano i wypalano. W części praktycznej zajęć będą mogły ulepić swoje własne naczynie z gliny.

Ochrą i węglem - paleolityczna sztuka jaskiniowa.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną zawierającą przykłady rysunków, rytów, malowideł oraz płaskorzeźb francuskich i hiszpańskich sztuki jaskiniowej. Warsztaty połączone są z zajęciami plastycznymi podczas których dzieci będą mogły wykonać swoje własne "malowidła jaskiniowe".

Putta, czyli wszechobecne aniołki.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o wystawę religijną Credo na dwa głosy. Podczas zajęć dzieci tworzą aniołki z gipsu.

Gemma jako magiczny amulet.

Poznajemy pierwszy i najcenniejszy eksponat przemyskiego muzeum. Następnie dzieci tworzą własna Gemmę.

Jak powstaje obraz?

Poznajemy odpowiedzi na pytania: Na czym można malować? Przy pomocy jakich narzędzi? Co to jest sztaluga, werniks, blejtram? Jakie są techniki malarskie? Portrety i autoportrety, poznajemy różnice. Warsztaty malarskie podczas których, malujemy swój autoportret lub portret koleżanki/kolegi.

Co to jest kolaż?

Poznajemy sposoby łączenia różnorodnych technik plastycznych.

Cykl warsztatów: Decoupage jako technika ozdabiania przedmiotów

  • Ramki na zdjęcia
  • Wazony (oraz inne przedmioty typu: filiżanki, talerze itp.)
  • Zakładki do książek

Tajemnice zamku przemyskiego.

Podczas zajęć dzieci poznają historię i tajemnice Zamku Kazimierzowskiego oraz wykonają model zamku z tektury.

Samoloty i balony w walce o Twierdzę Przemyśl.

W trakcie warsztatów uczestnicy budują modele samolotów pierwszowojennych.

Jak mierzono kiedyś czas i jakich używano do tego przedmiotów?

Dzieci tworzą domowy zegar i uczą się odczytywać godziny.

Jak powstało pismo?

 

Dzieci podczas zajęć dowiedzą się jak kiedyś ludzie porozumiewali się i jakiego pisma używali. Prezentacja multimedialna połączona z pogadanką, następnie dzieci utrwalają sobie alfabet i tworzą wyrazy w technice pisma obrazkowego oraz zwiedzają wystawę archeologiczną.

Dodatkowo zapraszamy na specjalne spotkania muzealne pt.: „Muzealne Eksponaty nie tylko dla Mamy i Taty” podczas których, każdy z uczestników otrzyma Rodzinny przewodnik po Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH:

Savoir vivre przy stole, czyli jak nie najeść się wstydu.

Podczas zajęć uczniowie poszerzą i wzbogacą wiedzę z zakresu zasad obowiązujących przy stole, naucza się jak należy nakryć do stołu i zachować się przy nim.

Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego.

Podczas lekcji uczniowie będą mieli okazję poznać życie człowieka w kontekście przemian środowiskowych, kulturowych, społecznych i gospodarczych od czasów prehistorycznych do XIII wieku naszej ery.

Dzieje Ikony.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się jakie jest pochodzenie ikony, czym jest kanon ikonograficzny oraz jaki jest poprawny sposób napisania ikony, a także zobaczą najpopularniejsze przykłady karpackiego malarstwa ikonowego zaprezentowane na wystawie „Credo na dwa głosy”.

Kahal Premisz – dzieje przemyskiej gminy żydowskiej.

W oparciu o ekspozycję „Opowieść o Żydach przemyskich” uczniowie dowiedzą się czym była i jak funkcjonowała gmina żydowska na przykładzie historii przemyskiego „kahału”.

Tradycja i kultura żydowska.

W trakcie zajęć uczniowie poznają niezwykłe dzieje „narodu wybranego” oraz wywodzące się z nich wierzenia, święta i tradycje. Dzięki wystawie „Opowieść o Żydach przemyskich” dowiedzą się też, czym są i jaką rolę spełniają „judaika” w życiu społeczności żydowskiej, z którą mieszkańcy Przemyśla obcowali jeszcze sto lat temu.

Cztery pory roku w tradycji.

W czasie lekcji uczniowie dowiedzą się czym jest i w jaki sposób przebiegał cykl doroczny w tradycji ludowej mieszkańców Pogranicza Nadsańskiego. Poznają również związane z obrzędowością doroczną zwyczaje, wierzenia, wróżby, przysłowia, potrawy, czy fragmenty kolęd lub innych pieśni obrzędowych.

Historia Przemyśla od X do XV wieku.

Przemyśl w średniowieczu był nękany wieloma najazdami. Jak na owy czas był liczącym się miastem. W czasie zajęć uczniowie poznają dzieje tego jakże istotnego zwłaszcza z punktu militarnego grodu.

Złoty okres Przemyśla (XVI – XVII w.)

„Złoty okres” miasta przypada na XVI i XVII w. W tym czasie Przemyśl był jednym z najbogatszych miast w Polsce. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się jak wyglądała zabudowa miasta, ale także poznają tragiczne losy miasta zwłaszcza w XVII w.

Walki o Twierdzę Przemyśl w latach 1914-1915.

W trakcie zajęć uczniowie poznają m.in. historię budowy przemyskich fortyfikacji oraz realia życia ówczesnego żołnierza i cywila, dowiedzą się także jaki przebieg miały walki na tutejszych ziemiach oraz jaki był ich wpływ na losy I wojny światowej.

Orlęta Przemyskie.

Po zakończeniu działań wojennych w latach 1914-1918 sytuacja w mieście cały czas była niestabilna. Z jednej strony miasto chcieli opanować Ukraińcy, z drugiej Polacy. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się jak przebiegała linia frontu, oraz jak wyglądały walki w listopadzie i grudniu 1918 roku.Przemyśl w czasie II wojny światowej.

Przemyśl to jedno z najstarszych miast w Polsce. W swojej ponadtysiącletniej historii miasto było wielokrotnie atakowane ponosząc duże straty materialne i ludnościowe. Jednak dopiero w wyniku działań drugowojennych Przemyśl utracił ponad 40% zabudowy i 35 tyś. ludności. W czasie zajęć uczniowie poznają tragiczne losy niegdyś trzeciego co do wielkości miasta w Galicji.

Linia Mołotowa – Punkt Oporu Przemyśl.

Linia Mołotowa to pas radzieckich umocnień granicznych z III Rzeszą, w skład której wchodziło 13 Rejonów Umocnionych, które były podzielone na Punkty Oporu. W czasie lekcji uczniowie poznają historię budowy i walk o tą jakże ciekawą instalację obronną budowaną w czasie II wojny światowej.