Zakup portretów Józefa i Stefanii Areckich

Z początkiem roku 2019 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wzbogaciło swoje zbiory o dwa nowe obrazy pędzla Stefanii Jacyszynówny.

Portret Józefa Areckiego i Portret Stefanii Areckiej namalowane farbami olejnymi na płótnie, sygnowane i datowane na 1922 rok. Prace, o wymiarach 75 x 55 cm, oprawione są w dekoracyjne ramy, zdobione pełnoplastycznymi wstęgami i figurkami aniołków oraz malowanymi ptakami. Portretowani byli nauczycielami w Przemyślu. Józef Arecki (1884-1939), urodził się w Przemyślu jako Józef Koza. W 1914 roku zmienił nazwisko na Arecki. Po maturze, otrzymał patent nauczycielski, dzięki któremu zaczął pracować w szkołach przemyskich i we Lwowie. Uczył matematyki, fizyki i historii naturalnej. W 1917 roku ukończył studia na Uniwersytecie Lwowskim, na Wydziale Filozofii. Pracował w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim i Krajowej Szkole Kupieckiej w Przemyślu. Żona Józefa Areckiego, Stefania była nauczycielką gimnazjalną.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej ma 71 obrazów i trzy rysunki artystki, a także rodzinny album z fotografiami, meble, porcelanę i rzeczy osobiste pochodzące ze spadku.

Zgodnie z profilem przemyskiego Muzeum, na pierwszym miejscu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa naszego miasta i przekazywanie wiedzy o nim. W to dziedzictwo niewątpliwie wpisuje się osoba i dorobek Stefanii Jacyszynówny, nie tylko jako artystki wysokiej klasy, ale także tej, która uwieczniła na swoich płótnach znaczące osoby działające w Przemyślu, w tym małżeństwo Józefa i Stefanii Areckich.

Oba wymienione wyżej obrazy zostały nabyte z funduszy pochodzących ze zbiórki publicznej oraz darowizn osób prywatnych (Haliny Ukarmy, Jadwigi Zenowicz, Grażyny Stojak, Macieja Waltosia oraz Bogusławy Pieczyńskiej). Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Bez Waszego wsparcia niemożliwe byłoby systematyczne powiększanie zbiorów Muzeum będących podstawą do poznawania naszego wspólnego dziedzictwa.