Z wielkim smutkiem zawiadamiamy

Teresa BystrzyckaZ wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 24 grudnia 2018 roku zmarła pani Dobromiła Teresa Bystrzycka, wielki przyjaciel naszego muzeum, córka i wnuczka przedwojennych burmistrzów Przemyśla. W czasie II wojny światowej zesłana z Rodziną do Kazachstanu. Później przez większość dorosłego życia mieszkała w Poznaniu. Ostatnie lata, kierując się, co zawsze podkreślała, miłością do rodzinnego miasta, spędziła w Przemyślu. Chętnie przyjmowała zaproszenie na spotkania, w czasie których mogła podzielić się wspomnieniami z pobytu "na nieludzkiej ziemi". Obecna na wszystkich ważniejszych wydarzeniach w naszym Muzeum. Zawsze ciepła, życzliwa, serdeczna...

Requiescat in pace
Dyrekcja i pracownicy Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej