Obchody 8.Rocznicy Tragedii Smoleńskiej

Dnia 10 kwietnia 2018 roku pod tablicą upamiętniającą Katastrofę Smoleńską odbyły się uroczystości rocznicowe. W obchodach udział wzięli Prezydent Miasta Przemyśla – Robert Choma, Wójt Gminy Przemyśl – Andrzej Huk, przedstawiciele Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz licznie przybyli goście i mieszkańcy miasta. 

Warty honorowe wystawili: 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. Bryg. Andrzeja Galicy oraz Harcerze z Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich. Modlitwę w intencji ofiar Katastrofy poprowadził ks. Prałat Stanisław Czenczek.

Organizatorami uroczystości byli: Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.