Zakup kolekcji fajek do ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w roku 2014

W roku 2014 Muzeum Narodowe otrzymało dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego na zadanie: ZAKUP KOLEKCJI FAJEK DO EKSPOZYCJI W MUZEUM DZWONÓW I FAJEK W PRZEMYŚLU.
W ramach zadania zakupiono łącznie 44 fajki: 33 od kolekcjonera Michała Morawskiego z Warszawy (MPS-f-193 do MPS-f-225) oraz 11 od Mariusza Bednarza z Przemyśla (MPS-f-229 do MPS-f-239).
Kolekcjonerzy podarowali również do zbiorów Muzeum fajki, akcesoria a także dokumenty.
I tak eksponaty wpisane do ksiąg inwentarzowych: MPS-f-134 do MPS-f-136 są darem Michała Morawskiego, zaś MPS-f-310 do MPS-f-333 i MPF-144 do MPF-153 Mariusza Bednarza.
Zakupione kolekcje można oglądać na wystawie „Fajka wojskowa" w Muzeum Dzwonów i Fajek (fajki wojskowe), zaś pozostałe w gablocie „Najnowsze nabytki fajek" w budynku głównym Muzeum.
W roku 2015 wszystkie zakupione fajki zostaną włączone do ekspozycji stałej w Muzeum Dzwonów i Fajek.